Συνέντευξη της Στάλως Βασιλοπούλου στο Economy Today

Η γυναίκα του σήμερα μπορεί, και το απέδειξε, να συνδυάζει τα επαγγελµατικά µε τα οικογενειακά καθήκοντά της, σηµειώνει η κ. Στάλω Βασιλοπούλου και εξηγεί πως ένα από τα εµπόδια στον δρόµο για την κορυφή είναι οι προκαταλήψεις.