Συνεργασία Ομίλου GAP VASSILOPOULOS με RETAIL@LINK

26 Oct. 2017

Ο όμιλος GAP VASSILOPOULOS άρχισε συνεργασία με την εταιρεία RETAIL@LINK, μέλος του ομίλου ENTERSOFT.

Retail@Link
Share this article:
Rate this article:
Category:

Ο όμιλος GAP VASSILOPOULOS άρχισε συνεργασία με την εταιρεία RETAIL@LINK, μέλος του ομίλου ENTERSOFT. 

Η Retail@Link είναι ένας ανεξάρτητος φορέας παροχής υπηρεσιών, που λειτουργεί ως διακομιστικός κόμβος μεταξύ επιχειρήσεων. Από το 2003, η Retail@Link προωθεί καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών των συνεργατών της με:

• Μείωση του λειτουργικού κόστους,

• Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας,

• Ενίσχυση πιστότητας.

Η Retail@Link προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές ειναι σε τέσσερις κυρίως κατευθύνσεις:

• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
μία αυτοματοποιημένη υπηρεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση παραστατικών μεταξύ εταιρειών. Η Retail@Link δρα ως ανεξάρτητος διακομιστικός κόμβος (B2B hub) μεταξύ συνεργαζόμενων εταιρειών και αναλαμβάνει την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά των ηλεκτρονικών παραστατικών διασυνδέοντας με ασφάλεια διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα

• Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση
Των εισερχόμενων και εξερχόμενων παραστατικών για την εύκολη, ασφαλή και μόνιμη αποθήκευση ηλεκτρονικών αρχείων.

• Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Λύσεις Συνεργατικής Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Retail@Link, αναλαμβάνουν την αποτελεσματική αναπλήρωση Κεντρικών Αποθηκών
για τον υπολογισμό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας που απαντάει στη χρυσή τομή εξυπηρέτησης (Service Level) και επιπέδου αποθεμάτων (Stock Level), μειώνοντας στο mimimum τις επιστροφές και τα Reverse Logistics & εξασφαλίζοντας maximum On Shelf Availability. 

• Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δομημένης Πληροφορίας & Δεδομένων (EDI) 
H ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένης μορφής μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την άμεση, αυτοματοποιημένη & ορθή καταχώρησή τους απευθείας σε αυτά. Μπορούν να επεκταθούν και σε οποιασδήποτε φύσης μήνυμα το οποίο έχει δομημένη μορφή (όπως αποθέματα - inventory report, πωλήσεις, τιμοκαταλόγους, Δελτία Αποστολής, κ.α.).

Η Retail@Link με μια ματιά
Πάνω από 18 εκατομμύρια  παραστατικά  ανά έτος διακινούνται & αρχειοθετούνται με ασφάλεια μέσω των συστημάτων της Retail@Link.

52 χιλιάδες Εμπορικοί Συνεργάτες σε 12 χώρες, διασυνδέονται καθημερινά μέσα από την Online πλατφόρμα της Retail@Link.

Πάνω από 6 εκατομμύρια EDI μηνύματα Παραστατικών & Παραγγελιών ανά έτος καταχωρούνται αυτόματα σε κάθε ERP σύστημα της ελληνικής & της διεθνούς αγοράς, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο & κόστος στους παραλήπτες τους σε καθημερινή βάση.

 

 
  20 Strovolos Ave. 2011, 
  Nicosia, Cyprus

 

 
   +357 22710000
 

 
  info@gapgroup.com
 

 
   +357 22514081
 

Follow us: